9 Nisan 2011 Cumartesi

"İslam Düşüncesinde Yorumlar" Ünitesiyle İlgili Sorular

1.        Din nedir?
2.        Din anlayışı nedir?
3.        Din ve din anlayışının birbirinden farkı nedir? Açıklayınız.
4.        İslam dininde farklı din anlayışları ne zaman ortaya çıkmıştır?
5.        Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri nelerdir?
6.        İnsanlar belli bir konuda niçin birbirlerinden farklı düşüncelere sahip olurlar?
7.        İnsan yapısı niçin din anlayışındaki farklılıklara neden olmaktadır? Açıklayınız.
8.        Toplumun sosyal yapısı ve kültürel özellikleri dini anlayışları nasıl etkilemektedir?
9.        Savaş ve barış ortamları dini anlayışları nasıl etkilemektedir?
10.   Farklı coğrafi bölgelerde yaşamak insanların din anlayışlarını nasıl etkilemektedir?
11.   İnsanların içinde bulunduğu ekonomik şartlar onların din anlayışlarını nasıl etkilemektedir?
12.   Siyaset din anlayışlarındaki farklılıkları nasıl etkilemiştir?
13.   Teknolojik gelişmeler insanların din anlayışlarını nasıl etkilemektedir?
14.   Mezhep nedir?
15.   Mezhepler nasıl ortaya çıkmıştır? Açıklayınız.
16.   Hz. Muhammed (sav) zamanında niçin mezhepler yoktur?
17.   Müslümanların farklı mezhepler benimsemesinde takip etmeleri gereken ilke nedir?
18.   İslam dinin temelini oluşturan inanç esası nedir?
19.   Tevhit ne demektir?
20.   “İnançla ilgili yorumlar” ne demektir?
21.   İslam dininde inançla ilgili yorumların doğmasına neden olduğu ve Müslüman âlimlerin geliştirdiği ilim dalı nedir?
22.   İslam dininde niçin inançla ilgili farklı yorumlar doğmuştur?
23.   İslam dininde itikâdî (inançla ilgili) yorumların temel amaçları nelerdir?
24.   İnançla ilgili ortaya çıkmış mezhepler nelerdir? Bunların kurucuları kimler olmuştur?
25.   Ehlisünnet ne demektir?
26.   Fıkıh nedir?
27.   Fıkhî mezhepler nelerdir? Kurucuları kimdir?
28.   Tasavvuf nedir?
29.   Tarikat neye denir?
30.   Tasavvufun temel amaçları nelerdir?
31.   Tasavvufi yorumlara örnekler veriniz.
32.   Önemli tasavvufi yorum önderlerine örnekler veriniz.
33.   Alevilik nedir?
34.   Ahilik nedir?
35.   Tasavvufi yorumların kültürümüze katkıları neler oluşmuştur?
36.   Din anlayışındaki farklılıklar niçin bir zenginliktir? Açıklayınız.
37.   Müslüman toplumlarda farklı din anlayışlarının olması hoşgörü ortamının oluşmasına nasıl katkıda bulunmuştur?
38.    İslam dininin din, vicdan ve ibadet özgürlüğüne bakışını ayetler ve peygamberimizin uygulamaları ışığında açıklayınız.
39.   Özgürlüğün önemini açıklayınız.
40.   Lâiklik nedir?
41.   Lâiklik, din ve vicdan özgürlüğünün niçin garantisidir? Açıklayınız.
42.   Laiklik ilkesinin kabulü devlete hangi sorumlulukları yüklemektedir?
43.   Laiklik ilkesinin kabulünün Türk toplumuna sağladığı faydalar neler olmuştur?
44.   İslam dininin ………….., ……………. ve ……………. olmak üzere üç temel konusu vardır. Bu temel konular, İslam âlimleri tarafından yapılan farklı yorum biçimlerini beraberinde getirmiştir. Bu farklı yorum biçimleri zaman içerisinde kendi alanlarında farklı ilim dallarının doğmasına yol açmıştır. Bunlar da sırayla ………………, ………………….. ve …………………… dur.

Burada yer alan sorular, derslerde işlenen ünite konularını hatırlatmak ve yazılı sınavlara hazırlanırken klasik sorulara örnekler vererek çalışmalarınıza yol göstermek içindir. Lütfen yorumlarınızda “bu soruların cevapları niye yok” diye gereksiz yazılar yazarak cevap beklemeyin. Sorulara cevap arayanların derslerde işlenen konuları hatırlamak için ders kitap ve defterlerine bakmalarını ve ayrıca sitemizde yer alan yazı ve site adreslerinde sorulara cevaplar aramalarını bekler, hepinize başarılar dilerim.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder