4 Şubat 2011 Cuma

"Hz. Muhammed’in (sav) Hayatından Örnek Davranışlar" Ünitesiyle İlgili Sorular

1.      Ahlak nedir?
2.      İnsan kimleri hangi konularda örnek alır?
3.      Güzel ahlaklı olanların en temel özellikleri nedir?
4.      Hz. Muhammed (sav)’in güzel ahlakı ile ilgili ayet ve hadislere örnekler veriniz.
5.      İnsanlara değer verdiğimizi hangi davranışlarımızla gösteririz?
6.      Hz Muhammed (sav)’in insanlara değer veren bir insan olduğunu örneklerle anlatınız.
7.      Hz. Muhammed’in insanlara değer vermesi onun İslâm’ı yaymasına nasıl katkıda bulunmuş olabilir?
8.      Hz. Muhammed (sav)’in güvenilir bir insan olduğunu örneklerle açıklayınız.
9.      Verilen sözü yerine getirmekle güvenilir olma arasında nasıl bir ilişki vardır?
10. Mekkeliler, Hz. Muhammed'e (sav) neden Muhammedülemin ismini takmışlardı?

11. Peygamberimiz insanların güvenini kazanmasaydı, peygamberlik görevinde başarılı olur muydu? Niçin?
12. Hz. Hatice, Hz. Muhammed (sav)’in hangi özelliğinden dolayı onunla ticari ortaklık yapmıştır?
13. Güvenilir bir kişide bulunan en temel özellikler nelerdir?
14. Hz. Muhammed’in hoşgörülü olduğunu örneklerle açıklayınız.
15. Hz. Muhammed’in hoşgörülü bir insan olmasının önemini açıklayınız.
16. Hoşgörülü olmanın insan ilişkileri açısından önemini anlatınız.
17. Peygamberimizin bilgiye ve öğrenmeye verdiği önemi örnek olaylarla açıklayınız.
18. Peygamberimizin yararlı her türlü bilgiyi öğrenmeye teşvik ettiğini sözlerinden örnekler vererek açıklayınız.
19. Suffe nedir?
20. Suffenin yapılması peygamberimizin hangi özelliklere sahip olduğunu gösterir?
21. İstişare nedir?
22. Peygamberimizin, ashabıyla istişare etmeye özen gösterdiği konusunda örnek bir olay anlatınız.
23. İnsanların görüşlerine başvurmanın (danışmanın) yararlarını açıklayınız.
24. Hz. Muhammed (sav)’in merhametli bir insan olduğunu örneklerle açıklayınız.
25. Hz. Muhammed (sav)’in merhametli bir insan olduğunu ifade eden bir ayet meali yazınız.
26. Peygamberimizin merhametli oluşu, onun başarısını nasıl etkilemiştir?
27. Peygamberimizin çalışmaya verdiği önemi örnek olaylarla anlatınız.
28. Peygamberimizin yardım etmeye verdiği önemi örnek olaylarla anlatınız.
29. Çalışmak ve üretmenin yararları nelerdir?
30. “Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası,
        Dostunun yüz karası düşmanının maskarası.” M. Akif Ersoy bu dizeleri ile bizlere ne anlatmak istemektedir?
31. Sabırlı olmak ne demektir?
32. Peygamberimizin sabırlı oluşunu bir örnek olayla açıklayınız.
33. Peygamberimizin sabırlı oluşu ona ne kazandırdı? Sabırlı olmasaydı neler kaybederdi?
34. Cesaretli olmak ne demektir?
35. Peygamberimizin cesareti konusunda örnek bir olay anlatınız.
36. Peygamberimizin cesareti, diğer Müslümanları nasıl etkilemiştir?
37. Başarılı olmada sabırlı olmanın rolünü açıklayınız.
38. Başarılı olmada cesaretin rolünü açıklayınız.
39. Hz. Muhammed’in zamanını nasıl plânladığını anlatınız.
40. Hz. Muhammed (sav)’in zamanı iyi değerlendirme ile ilgili sözlerini yazınız.
41. “İki günü eşit olan aldanmıştır.”  Sözüyle Hz. Muhammed (sav) bizlere ne anlatmak istemektedir?
42. Hakkı gözetmek ne demektir?
43. Hılfulfudûl hakkında bilgi veriniz.
44. Hz. Muhammed (sav)’in hakkı gözeten bir insan olduğunu örneklerle anlatınız. 
45. Dinimizin kul hakkına verdiği önem hakkında bilgi veriniz.
46. Hz. Muhammed (sav)’in hakkı gözetmesinin İslam dininin yayılmasındaki katkısı ne olmuştur?
47. Peygamberimizin doğayı koruma konusundaki duyarlılığına bir örnek veriniz.
48. Peygamberimizin hayvanlara olan merhametini örnek bir olayla açıklayınız.
Aşağıdaki ayet veya hadisleri uygun ifadelerle tamamlayınız.
49. Merhamet etmeyene ……………. olunmaz.
50. Hoşgörülü ol ki …………………….
51. Bizi aldatan ……………………….değildir.
52. Sizin en hayırlınız …………………….. faydalı olanınızdır.
53. Emrolunduğun gibi …………………….. ol!
54. Müslüman, ……………… ve  …………………. başkalarının güvende olduğu kimsedir.
55. İlim, müminin ………………….. malıdır. Onu nerede bulursa alsın.
56. Ya öğreten, ya öğrenen, ya ………………., yada bunları ………………. Ol. Beşincisi olma helak olursun.
57. Eğer bilmiyorsanız ……………………………….
58. (Ey peygamber) işlerinde onlarla ……………………………. bulun.
59. Onların (müminler) işleri aralarında  ……………………………. iledir.
60.  Biz seni alemlere ancak …………………. olarak gönderdik.
61. Hiç kimse kendi emeği ile kazandığından ………………………………………………  yememiştir.
62. Sizden biriniz bir iş yaptığı zaman, onu ……………… bir şekilde yapsın.
63. Boş kaldın mı hemen …………………………..
64. İnsanlar iki nimetin değerini bilmezler. Bunlardan biri ……………… diğeri ……………………..tir.
65. İki günü eşit olan ………………..
66. Haksızlık karşısında susan ………………………….
67. Bir münker (her türlü olumsuzluk: haksızlık, kötülük ve çirkinlik) gördüğünüzde onu …………. düzeltünüz. Buna gücünüz yetmezse ……………… düzeltiniz. Buna da gücünüz yetmezse ………… buğuz  (nefret, öfke, sessiz protesto) ediniz. Bu da imanın en zayıf noktasıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder