12 Şubat 2011 Cumartesi

"Hz. Muhammed (sav) ve Aile Hayatı" Ünitesiyle İlgili Sorular

1.      Hz. Hatice Peygamberimizin hangi yönünden çok etkilenerek onunla evlenmek istemişti?
2.      Peygamberimizin Hz. Hatice'den dünyaya gelen çocuklarının adlarını yazınız.
3.      Peygamberimizin, İbrahim adındaki oğlu hakkında bilgi veriniz.
4.      Anne-babalar çocuklarına sevgilerini nasıl gösterirler?
5.      Hz. Muhammed’in aile bireylerini sevdiğini örneklerle anlatınız.
6.      Aile bireyleri arasında ayrım yapmamak neden önemlidir?
7.      Aile bireyleri arasında ayırım yapmanın sakıncalarını yazınız.
8.      Peygamberimiz çocuklarına nasıl davranırdı? Örnek bir olay anlatınız.
9.      Hz. Muhammed’in aile bireyleri arasında ayırım yapmadığına örnekler veriniz.
10. Aile bireylerinin bir konuda birbirlerinin görüşlerine değer vermesi aile içi ilişkileri nasıl etkiler?
11. Hz. Muhammed’in aile bireylerinin görüşlerine önem verdiğine örnekler veriniz.
12. İslam dininde akraba ziyaretine ne ad verilir?
13. Akrabayı ziyaret etmenin önemi nedir?
14. Hz. Muhammed’in akraba ziyaretine önem verdiğine örnekler veriniz.
15. Hz. Muhammed’in akraba ziyaretini teşvik ettiği bir hadisini yazınız.
16. Hz. Muhammed’in ailesinin seçkin özellikleri nelerdir?
17. Ailede huzur ve mutluluğun sağlanması için sevinçlerin ve sıkıntıların paylaşılmasının rolü nedir?
18. Hz. Muhammed’in ailesinde sevinçlerin paylaşıldığına örnekler veriniz.
19. Hz. Muhammed’in ailesinde sıkıntıların paylaşıldığına örnekler veriniz.
20. Cömert insanın davranışlarına örnekler veriniz.
21. Hz. Muhammed’in ailesinde misafire cömert davranıldığına örnekler veriniz.
22. İsraf ne demektir?
23. İsraftan niçin kaçınmalıyız? Açıklayınız.
24. Hz. Muhammed, tutumlu olmak konusunda bizlere nasıl örnek olmuştur? Açıklayınız.
25. İsraf ile ilgili ayet ve hadisler yazınız.
26. Peygamberimiz ve ailesi neden sade bir yaşam sürmüştür?
27. Komşuluk ilişkilerinin önemini açıklayınız.
28. “Komşu komşunun külüne muhtaçtır.” Atasözünü açıklayınız.
29. Hz. Muhammed’in ailesinde komşuluk ilişkilerine önem verildiğine örnekler veriniz.
30. Komşuya iyi davranmakla ilgili Peygamberimizin bir hadisini yazınız.
31. Peygamberimizin hadisine göre komşunun komşu üzerindeki hakları nelerdir?
32. Dinimiz yoksul, öksüz ve yetimlere bakmaya neden çok önem vermiştir?
33. Hz. Muhammed’in ailesinde öksüz, yetim ve yoksulların gözetildiğine örnekler veriniz.
34. Salâvat ne demektir?
35. Salâvat dualarını ve anlamlarını yazınız.
36. Salâvat dualarında Allah’tan ne istenmektedir?
37. Salâvat duaları ne zaman okunur?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder