6 Kasım 2010 Cumartesi

"Peygamberlere ve İlahî Kitaplara İnanç" Ünitesiyle İlgili Sorular

1.    İslam dininde inanılması gereken iman esasları (imanın şartları) nelerdir?
2.    Âmentü nedir? Amentü ve anlamını yazınız.
3.    Peygamber kime denir?
4.    Resul kime denir? Resul olan kişileri yazınız.
5.    Nebi kime denir?
6.    Allah’ın peygamberler görevlendirmesinin amacı nedir?
7.    Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenleri nelerdir?
8.    Peygamberlerin nitelikleri (sıfatları-özellikleri) nelerdir?
9.    Doğruluk nedir?
10. Güvenilir bir insanda bulunması gereken en temel özellikler nelerdir?

11. Peygamberlerin yaşadığı toplumda güvenilir bir kişi olmaları onların peygamberlik görevlerini yerine getirmelerinde nasıl yararı olmuştur?
12. Mekkeli Araplar “Muhammedü’l-Emin” olarak kimi ve niçin bu isimle nitelendirmişlerdir?
13. Fetânet ne demektir?
14. Peygamberlerin akıllı ve zeki oluşlarını bir örnek olayla açıklayınız.
15. İsmet ne demektir?
16. Günah ne demektir?
17. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) “Beni Rabb’im terbiye eti, terbiyemi de ne güzel yaptı.” sözüyle bizlere ne anlatmaktadır?
18. Peygamberlerin tebliğ görevlerini anlatınız.
19. Kuranıkerim’de adı geçen peygamberleri yazınız.
20. Allah’ın gönderdiği peygamberlerin ortak amacı nedir?
21. İlâhi kitap nedir?
22. Kutsal kitap neye denir?
23. Vahiy ne demektir?
24. Allah insanlara niçin vahiy göndermiştir?
25. İlâhi kitabı diğer kitaplardan ayıran en önemli özellikler nelerdir?
26. Allah’a ve peygamberlere iman ile kutsal kitaplara iman arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.
27. Dört büyük kutsal kitabın adları nelerdir?
28. Dört büyük kutsal kitap hangi peygamberlere gönderilmiştir?
29. Suhuf ne demektir?
30. Kuranıkerim’e göre hangi peygambere kaç sayfa verilmiştir?
31. Tevrat’ın kelime anlamı nedir?
32. Tevrat’ın orijinal dili nedir?
33. Tevrat’ın bölümlerinin adlarını yazınız.
34. Zebur’un kelime anlamı nedir?
35. Zebur’un bölümlerine ne ad verilir?
36. Zebur’un orijinal dili nedir?
37. Zebur’da neler bulunur?
38. İncil’in kelime anlamı nedir?
39. Zebur’un bölümlerine ne ad verilir?
40. İncil’in orijinal dili nedir?
41. İncil’de yer alan temel konular nelerdir?
42. Hıristiyanların çoğunun kabul ettiği dört incilin adlarını yazınız.
43. Yahudilerin kutsal kitapları nelerdir?
44. Hıristiyanların kutsal kitabı nedir?
45. Eski Ahit ve Yeni Ahit ne demektir?
46. Kiliselerde Hıristiyanların okudukları ilahiler hangi kutsal kitapta yer alır?
47. Kutsal kitabımıza niçin Kur’an adı verilmiştir?
48. Kuranıkerim’in özellikleri nelerdir?
49. Kuranıkerim günümüze kadar değişmeden nasıl gelebilmiştir? Açıklayınız.
50. Ayet ve sure neye denir?
51. Kuranıkerim’de kaç sure vardır?
52. Kuranıkerim’de kaç ayet vardır?
53. Kuranıkerim’in ilk ve son suresinin adı nedir?
54. Asr sûresini yazınız.
55. Asr sûresinin anlamını yazınız.
56. Asr sûresine adını veren asr ne demektir?


Burada yer alan sorular, derslerde işlenen ünite konularını hatırlatmak ve yazılı sınavlara hazırlanırken klasik sorulara örnekler vererek çalışmalarınıza yol göstermek içindir. Lütfen yorumlarınızda “bu soruların cevapları niye yok” diye gereksiz yazılar yazarak cevap beklemeyin. Sorulara cevap arayanların derslerde işlenen konuları hatırlamak için ders kitap ve defterlerine bakmalarını ve ayrıca sitemizde yer alan yazı ve site adreslerinde sorulara cevaplar aramalarını bekler, hepinize başarılar dilerim.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder