4 Kasım 2010 Perşembe

"Melek ve Âhiret İnancı" Ünitesiyle İlgili Sorular

1.        Çevremizde gördüğümüz canlı ve cansız varlıklar nelerdir? Varlıklar âlemi hakkında bilgi veriniz.
2.        Gözümüzle göremediğimiz ama varlığına inandığımız varlıklara örnekler veriniz.
3.        Gözümüzle göremediğimiz varlıklar olduğunu nereden biliyoruz?
4.        Âmentü nedir? Amentü ve anlamını yazınız.
5.        İmanın şartları nelerdir?
6.        Allah’a imanla meleklere iman arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
7.        Meleklerin özellikleri nelerdir?
8.        Dört Büyük Meleği görevleri ile birlikte yazınız.
9.        Kirâmen kâtibin, hafaza ve münker-nekir adlı melekler hakkında bilgi veriniz.
10.   “Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilir.” (İnfitâr, 10-12) Ayetleri ile Allah bizlere ne anlatmaktadır?

11.   Meleklerle insanları, sahip oldukları özelikler bakımından karşılaştırınız.
12.   Meleklere imanın, davranışlarımızın güzelleşmesine nasıl katkı sağlar? Örneklerle açıklayınız.
13.   Melekler niçin iyilik ve güzelliğin sembolüdür? Meleklerin özelliklerini göz önünde bulundurarak açıklayınız.
14.   Bâtıl inanç ne demektir?
15.   Batıl inancı ifade eden bir diğer kelime nedir?
16.   Dinle ilgili bâtıl inançlar neden kaynaklanmaktadır?
17.   Kutsal kitabımıza göre cinlerin özelliklerini yazınız.
18.   Ruh çağırmanın niçin batıl bir inanç olduğunu açıklayınız.
19.   Ruh çağırma seanslarında bulunanların çağırdıkları ruhun geldikleri iddialarını doğru kabul edecek olursak, bunun açıklaması nasıl yapılabilir?
20.   Sihir ve büyü ile uğraşmanın dinimizce niçin yasak olduğunu açıklayınız.
21.   Sihir ve büyüye inanmanın insanlara zararlarını açıklayınız.
22.   Falcılara inanmak dinimizce niçin yasaklanmıştır?
23.   Falcılığın niçin batıl bir inanç olduğunu açıklayınız.
24.   Falcılara inanmak ve onların söylediklerine göre davranmak bize nasıl zarar verir?
25.   Bâtıl inançların kişiye ve topluma zararları nelerdir?
26.   Şeytanın niçin kötülüğün simgesi olduğunu açıklayınız.
27.   Şeytan insana niçin düşmanlık yapmaktadır? Açıklayınız.
28.   Kuranıkerim’e göre şeytanın özellikleri nelerdir?
29.   Şeytanın kötülüğünden korunma konusunda Kuranıkerim’in öğütleri hakkında bilgi veriniz.
30.   “Eûzü besmele” yi ve anlamını yazınız.
31.   Günlük yaşamda sıkça “eûzü besmele” çekmenin nedeni nedir?
32.   Dünyanın fâni olması ne demektir?
33.   İnsandaki ölümsüzlük isteği ile âhiret inancı arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
34.   İnsanın adalet duygusunun tatmini ile âhiret inancı arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
35.   Âhiret ne demektir?
36.   Kuranıkerim’e göre kıyamet nasıl olacaktır?
37.   Âmentüde geçen "vel-basü badel-mevti hakkun" sözü hangi anlama gelir?
38.   “Dünya, âhiretin tarlasıdır.” sözünü açıklayanız.
39.   “Ne ekersen onu biçersin.” atasözünü açıklayanız.
40.   “Her canlı ölümü tadacaktır.” (Âli İmran, 185) ayeti ile Allah ne anlatmaktadır?
41.   Cennet ve cehennem hakkında bilgi veriniz.
42.   Allah’ın güzel iş yapanları ödüllendireceğini belirten ayet meali yazınız.
43.   Allah’ın kötülük yapanlara karşılığını vereceğini belirten ayet meali yazınız.
44.   Allah’ın güzel iş yapanları ödüllendireceğini bilmek insanın davranışlarını nasıl etkiler?
45.   Allah’ın kötülük yapanlara karşılığını vereceğini bilmek insanın davranışlarını nasıl etkiler?
46.   Ahiret gününe inanan neden yararlı işler yapmalıdır?
47.   Ahiret gününe inananın yapması gereken yararlı işlere örnekler veriniz.
48.   Âhiret inancı konusuyla ilgili kavramlar nelerdir? Açıklamalarıyla beraber yazınız.
     (Âhiret, İsrafil, sur, kıyamet, ba’s , haşir, mahşer, hesap, mizan, amel defteri, cennet, cehennem) 
49.   Muavvizeteyn nedir? Açıklayınız.
50.   Felak sûresini ve anlamını yazınız.
51.   Felak sûresinde kimlerden Allah’a sığınılmaktadır?
52.   Nâs sûresini ve anlamını yazınız.
53.   Nâs sûresinde kimlerden Allah’a sığınılmaktadır?

Burada yer alan sorular, derslerde işlenen ünite konularını hatırlatmak ve yazılı sınavlara hazırlanırken klasik sorulara örnekler vererek çalışmalarınıza yol göstermek içindir. Lütfen yorumlarınızda “bu soruların cevapları niye yok” diye gereksiz yazılar yazarak cevap beklemeyin. Sorulara cevap arayanların derslerde işlenen konuları hatırlamak için ders kitap ve defterlerine bakmalarını ve ayrıca sitemizde yer alan yazı ve site adreslerinde sorulara cevaplar aramalarını bekler, hepinize başarılar dilerim.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder