14 Ekim 2012 Pazar

7. Sınıf 1. Dönem Performans Görevi

KONU               : KURÂN-I KERİM’E GÖRE CİN ve ŞEYTAN                            
KAZANIM         : Bu çalışmanın sonunda öğrenciler;
1. Cinlerin varlığı ile ilgili Kuran'dan örnekler verir.
2. Şeytanın kötülüğün simgesi olduğunu fark ederek onun kötülüğünden korunma hususunda Kuranıkerim’in öğütlerinden örnekler verir.

İÇERİK : Bu araştırma aşağıdaki konuları içerecek şekilde yapılmalıdır.
§ Cinin tanımı ve Kuranıkerim’e göre cinlerin özellikleri,
§ Şeytanın tanımı ve Kuranıkerim’e göre şeytanın özellikleri,
§ Türkçemizde cinler ve şeytan ile ilgili kullanılan sözler, deyim ve atasözlerimiz (Bu sözlerde cinlerin ve şeytanın hangi özelliklerine işaret edilmektedir?)
§ Şeytanın niçin kötülüğün bir sembolü olduğu,
§ Şeytanın kötülüğünden korunma konusunda Kuranıkerim’in öğütlerinin neler olduğu,
§ Muavvizeteyn hakkında bilgiler. (Ne demek olduğu, hangi surelere verilen bir ad olduğu, bu sureleri ve anlamlarını yazarak bilgi veriniz.)KONU          : TOPLUMDA YAYGIN OLAN BATIL İNANÇLAR
KAZANIM     : Bu çalışmanın sonunda öğrenciler; ruh çağırma, falcılık, sihir ve büyü gibi bâtıl inançların toplum üzerindeki olumsuz etkilerini fark eder.

İÇERİK        : Bu araştırma aşağıdaki konuları içerecek şekilde yapılmalıdır.
§  Bâtıl inanç ve hurafenin tanımı.
§  Bâtıl inançlardan olan;
·       Ruh çağırma,
·       Sihir ve Büyü,
·       Falcılık. Bunların tanımı, nasıl olduğu ve İslam Dinine göre doğru bulunup bulunmadığı ile ilgili açıklamaları.
§  Bu örneklerin dışında toplumumuzda bulunan diğer batıl inançların neler oldukları ve niçin bâtıl olduklarının açıklamaları.
§  İnsanların bâtıl inançlara yönelmelerinin nedenleri.
§  Bâtıl inançların kişiye ve topluma zararları.
§  Bâtıl inançlardan uzak doğru bir inanca sahip olmak için yapılması gerekenler.


Kolpaçino Filminden Bir Bölüm :)

2 yorum: