20 Ekim 2010 Çarşamba

"Kaza ve Kader İnancı" Ünitesiyle İlgili Sorular

1.        Âmentü nedir? Amentü ve anlamını yazınız.
2.        İmanın şartları nelerdir?
3.        Allah’a imanla kadere iman arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
4.        Her şeyin bir ölçüye göre yaratılması ne demektir?
5.        Her şeyin bir ölçüye göre yaratıldığına örnekler veriniz.
6.        Her şeyin bir ölçüye göre yaratılmasının insana sağladığı yararlar nelerdir?
7.        İslam inancına göre kader ve kaza ne demektir?
8.        Kader kavramını tek kelime ile ifade edecek olursak onu anlatacak kelime nedir?
9.        Evrenin yasaları nelerdir?

10.   Yasa nedir? Evrende bulunan yasaların sahip olduğu ortak özellikleri yazınız.
11.   Kuranıkerim’de sünnetullah kavramı ile ne ifade edilmektedir?
12.   Fiziksel yasa neye nedir? Evrende hangi fiziksel yasalar vardır? Örnekler veriniz.
13.   Fiziksel yasalar ile evrenin düzeni arasındaki ilişki nedir? Açıklayınız.
14.   Fiziksel yasalar evrende yaşama ortamını nasıl oluşturur? Açıklayınız.
15.   Fiziksel yasalar, insan hayatını nasıl etkilemektedir? Açıklayınız.
16.   Fiziksel yasaları araştıran bilim dallarına örnekler veriniz.
17.   Biyolojik yasa ne demektir? Örneklerle açıklayınız.
18.   Biyolojik yasaları araştıran bilim dallarına örnekler veriniz.
19.   Evrenin fiziksel yasalarıyla biyolojik yasaları arasında nasıl bir ilişki vardır?
20.   Biyolojik yasalarla insanın ilişkisi nasıldır?
21.   Toplumsal yasa ne demektir?
22.   Toplumsal yasaları araştıran bilim dalları nelerdir? Tanımlarıyla beraber…
23.   Toplumsal yasalara örnekler veriniz.
24.   Adalet nedir? Toplumda adalet nasıl sağlanır? …korunur?
25.   Savaşlar niçin çıkmaktadır?
26.   Barışın sağlanması ne ile olur?
27.   Nasıl bir “iş sahibi” olunur? İşsizlik niçin toplumda artmaktadır?
28.   Malların fiyatları nasıl oluşmaktadır? Fiyatların artması veya inmesi nasıl olur?
29.   Toplumsal kriz ve ekonomik krizler nasıl neden çıkar?
30.   Evlilikler ve boşanmalar neden ve nasıl gerçekleşmektedir?
31.   Arkadaşlık ve dostluk ilişkilerinin sürdürülmesi nelere bağlıdır?
32.   Mimari eserler niçin yapılmaktadır? Mimari eserler hangi sosyal ihtiyaçlardan ortaya çıkmıştır?
33.   Zekât ibadeti, insanların hangi sosyal ihtiyaçlarına yönelik emredilmiştir? (Konuyla ilgili bazı toplumsal olgular: Fakirlik, zenginlik, yardımlaşma, paylaşma, cimrilik, cömertlik, sosyal denge, sosyal barış…)
34.   Toplumsal yasaları nasıl öğreniyoruz?
35.   Toplumsal yasaları öğrenmede gazete ve dergi okumanın, televizyon izlemenin rolü nedir?
36.   Toplumsal yasalara uymak insanlara ne kazandırır?
37.   Toplumsal yasaları dikkate almamak ne gibi olumsuzluklara neden olur?
38.   Toplumsal yasalara uymakla başarı ve mutluluğa ulaşma arasındaki ilişki nedir?
39.   Trafik kuralları da bir toplumsal yasa mıdır? Niçin? Açıklayınız.
40.   Kaderin toplumsal yasalarla ilişkisi nedir?
41.   Toplumsal yasalara uymak insanlara ne kazandırır?
42.   Toplumsal yasaları dikkate almamak ne gibi olumsuzluklara neden olur?
43.   Kader ve kazanın evrensel yasalarla ilişkisini açıklayınız.
44.   İrade nedir?
45.   İnsanın iradesinde olan ve olmayan şeyler nelerdir? Örnekler veriniz.
46.   “Külli irade” ve “cüzi irade” nedir? Açıklayınız.
47.   Özgürlük nedir? Açıklayınız.
48.   Özgürlük, niçin sorumluluğu gerektirir?
49.   İnsanın özgürlüğü oranında sorumlu olması ne demektir? Açıklayınız.
50.   İbadetlerin geçerli olabilmesinde özgür olma şartı niye aranır?
51.   İnsanın kaderi ile özgürlüğü ve sorumluluğu arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
52.   İnsan davranışlarından niçin sorumludur?
53.   Rızık nedir?
54.   Kuranıkerim’de yer alan “Yeryüzünde yaşayan her canlının rızkı, yalnızca Allah’ın üzerinedir.” (Hud, 6) mealindeki ayet ne anlama gelmektedir?
55.   İnsan için ancak çalıştığının karşılığının olması ne demektir? Açıklayınız.
56.   “Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası,
  Dostunun yüz karası, düşmanının maskarası!”  sözleriyle M. Âkif ERSOY bizlere ne mesaj vermektedir?
57.   Ecel ve ömür ne demektir?
58.   Her şeyin bir sonunun olması ne anlama gelmektedir? Açıklayınız.
59.   Hayatın sonlu olduğunun bilinmesi insan davranışlarını nasıl etkiler?
60.   Gelişmiş ülkeler ile gelişmemiş ülkelerdeki ortalama yaşam sürelerinin farklılığını kader bağlamında nasıl açıklayabiliriz?
61.   Tevekkül ne demektir? Doğru bir tevekkül ile yanlış bir tevekkül anlayışını karşılaştırarak açıklayınız.
62.   Kader, rızk, tevekkül ve insanın sorumluluğu ile çalışma arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
63.   Doğru bir kader anlayışını yanlış anlayışlarla karşılaştırarak anlatınız.
64.   Bir “trafik kazası” olayı üzerinden insanın kaderini, doğru bir kader anlayışıyla (öğrendiğimiz ünite kavramlarını kullanarak) anlatınız.
65.   Bir öğrencinin başarısı ve başarısızlığını doğru bir kader anlayışıyla açıklayınız. (Öğrendiğimiz ünite kavramlarını kullanarak)
66.   Ayetelkürsi Kuranıkerim’in hangi suresinin kaçıncı ayetidir?
67.   Ayetelkürsi’yi yazınız.
68.   Ayetelkürsi’nin anlamını yazınız.
69.   Ayetelkürsi’de Allah’ın hangi nitelikleri hakkında bilgi verilmektedir?
70.   Ayetelkürsi’ye adını veren “kürsü” ne demektir?
71.   Ayetelkürsi’de geçen şefaat kavramı hakkında bilgi veriniz.


Burada yer alan sorular, derslerde işlenen ünite konularını hatırlatmak ve yazılı sınavlara hazırlanırken klasik sorulara örnekler vererek çalışmalarınıza yol göstermek içindir. Lütfen yorumlarınızda “bu soruların cevapları niye yok” diye gereksiz yazılar yazarak cevap beklemeyin. Sorulara cevap arayanların derslerde işlenen konuları hatırlamak için ders kitap ve defterlerine bakmalarını ve ayrıca sitemizde yer alan yazı ve site adreslerinde sorulara cevaplar aramalarını bekler, hepinize başarılar dilerim.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder